BLOEMHEUVEL LETSELSCHADE:

BETROKKEN, PERSOONLIJK, INFORMATIEF, ACTIEF EN INTEGER

U heeft letsel opgelopen en bent van mening dat een ander daarvoor aansprakelijk is. Die ander kan een verkeersdeelnemer zijn, die een ongeval veroorzaakt. Het kan ook een wegbeheerder zijn, die de openbare ruimte onvoldoende begaanbaar houdt of een werkgever die het niet zo nauw neemt met zijn zorgplicht. Het is ook mogelijk dat een arts of therapeut iets heeft gedaan wat vermijdbaar was, u een product of een dienst geleverd wordt waardoor letselschade ontstaat of een medesporter zo onbesuisd te werk gaat dat het aansprakelijkheid oplevert.

U bent gewend normaal uw eigen boontjes te doppen, maar dit is andere koek. U gaat informeren, surft wat op internet en treft bij belangenbehartigers van letselschade allerlei informatie aan. Daardoor ziet u al gauw door de bomen het bos niet meer.

Het kan ook zijn dat u uw rechtsbijstandverzekeraar inschakelt, maar u voelt zich daar een nummer of u bent niet tevreden met de aanpak.

Redenen genoeg om contact op te nemen met Bloemheuvel Letselschade. Dit nog jonge bedrijf is op 1 oktober 2008 opgericht door Ed Bloemheuvel, die ruim 30 jaar gewerkt heeft voor een van de grootste Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars; de laatste 20 jaar als letselschaderegelaar in de buitendienst. Twee decennia ervaring in de letselschaderegeling evenals constante bijscholing door middel van cursussen, symposia en dergelijke, staan borg voor optimale deskundigheid.

Als u contact met ons opneemt dan hoeft dat niet door allerlei formulieren in te vullen. U belt of als u uw telefoonnummer mailt, dan wordt u gebeld, wij spreken de kwestie kort door en bepalen aan de hand van dat telefonisch contact of het zinvol is een stap verder te gaan. Die stap is een persoonlijk gesprek op een door u te bepalen locatie (liefst bij u thuis). Als er aansprakelijkheid aan de zijde van de vermeende wederpartij is, dan kunnen de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van Bloemheuvel Letselschade verhaald worden op de wederpartij of zijn verzekeraar. Hierbij zijn er geen addertjes onder het gras.

Dat geldt overigens ook voor de begeleiding bij het verkrijgen van de juiste schadevergoeding(en) uit “SVI” of “IBV” verzekeringen (u weet wel de verzekering waarbij u uw letselschade van uw “eigen” verzekeraar uitgekeerd krijgt). Ook in deze gevallen is goede belangenbehartiging zeer zeker aan te raden!!

Is de (volledige) aansprakelijkheid van de wederpartij niet zo duidelijk of zijn er andere problemen te verwachten (bijvoorbeeld met uw rechtsbijstandverzekeraar), dan kunnen wij onderling afspreken hoe verder te handelen, waarbij de inzet van Bloemheuvel Letselschade erop gericht is uw kosten en/of risico's tot het absolute minimum te beperken.

Print deze pagina

Algemene voorwaarden | Disclaimer | BTW NL001320870B78 | KVK 08180303