Persbericht

maandag 1 december 2008 - admin

Na ruim 31 jaar werkzaam te zijn geweest voor Achmea en een van haar rechtsvoorgangers, waarvan meer dan 28 jaar voor de Stichting Achmea Rechtsbijstand (voorheen de Stichting Centraal Beheer Rechtsbijstand), heeft Ed Bloemheuvel (53) de stap naar zelfstandigheid gezet.

Per 1 oktober 2008 is hij als belangenbehartigend letselschaderegelaar werkzaam voor slachtoffers van ongevallen in het verkeer, bij de uitoefening van het werk of bij beoefening van recreatieve bezigheden. Ook het verhalen van schade voortvloeiend uit een medische fout of door een ondeugdelijk product behoort tot het vakgebied van Bloemheuvel.

In de bijna 20 jaar dat hij als letselschaderegelaar ervaring opdeed in de buitendienst bij Achmea Rechtsbijstand specialiseerde hij zich in het op een verantwoorde wijze tot elkaar brengen van slachtoffer en wederpartij/verzekeraar. Het belang van het slachtoffer stond daarbij altijd voorop. Dat geldt eens te meer voor de toekomst.

Bloemheuvel Letselschade staat open voor allerlei opdrachten, zowel het in volle omvang behartigen van belangen van het slachtoffer zelf, als ook voor (deel)opdrachten uit de rechtsbijstand- of rechtshulpbranche. Daarnaast is het voor werkgevers mogelijk gebruik te maken van diensten, waarbij kan worden gedacht aan het verhalen van doorbetaald loon en/of re-integratiekosten.

Het is niet voor niets dat in het logo begeleiding benadrukt wordt. Die begeleiding van het slachtoffer neemt namelijk een voorname plaats in bij Bloemheuvel Letselschade. De juiste begeleiding zorgt immers voor een optimaal schaderegelingklimaat, waardoor het afwikkelen van letselschade niet al te belastend wordt voor het slachtoffer en uiteindelijk niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.

www.bloemheuvelletselschade.nl 06-53353208 info@bloemheuvelletselschade.nl

Download

persbericht.pdf (87 KB)

Print deze pagina

Algemene voorwaarden | Disclaimer | BTW NL001320870B78 | KVK 08180303